HinduNet
  
Forums Chat Annouce Calender Remote
[Prev][Next][Index]

Re: A sloka on SaraswathyIn article <2naiui$r4p@ucunix.san.uc.edu> raja@vax2.concordia.ca (BALIKE,  
MAHESHARAJA B.) writes:

Just correcting an error - 

> 
> Yaa kundendu thushaara haara dhavala Yaa shubhra vasthravritha |
> Yaa veenaa varadandamanditakaraa Yaa shwetha padmaasana  ||
> Yaa brahmaachyuthashankara prabhrithibhih deviih sadaa |
						^^^^^^^^^^^
This line is not complete. It should read 'devaih sadaa vanditaa' or  
'devaih sadaa poojitaa'.  

> Saa maam paathu saraswathi bhagavathi nishyesha chaadyaapahaa ||2||
> 

Also, a suggestion. If slokas are going to be posted here, it would be  
better if everyone followed a uniform transliteration scheme such as the  
one followed on rmic, for instance. 

S. Vidyasankar


Advertise with us!
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2015, Dharma Universe.